Văn phòng Lê Khanh
Loading...

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Câu hỏi:
 
Tôi được biết kể từ ngày 15/3/2017, khách hàng vay tại tổ chức tín dụng sẽ chỉ là pháp nhân, cá nhân được quy định tại Thông tư 39 vừa ban hành. Tôi đang là chủ doanh nghiệp tư nhân, hiện tôi đang có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, xin Luật sư hướng dẫn cho tôi thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Xin cảm ơn

Trả lời:
 
Theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 3 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn. Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty chuyển đổi) cụ thể như sau:
 
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật doanh nghiệp 2014
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Điều kiện: (theo Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014)
- Có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là:
+ Chủ sở hữu công ty (Đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ);
+ Hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên).
- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thoản thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

3. Hồ sơ: (Theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định 78)
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty chuyển đổi;
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
- Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 
4. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau giấy phép (khắc dấu/thông báo mẫu dấu/công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/đăng ký thuế)

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

6. Thời gian giải quyết:
 05 ngày làm việc.
 
Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc, vui lòng liên hệ:
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ KHANH
Địa chỉ: 116A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 896 576 Fax: 0710. 3 896 577
Email: vplslekhanh@gmail.com
Website: luatlekhanh.com – luatlekhanh.vn
Trưởng văn phòng: Luật sư Lê Tuấn Khanh – điện thoại: 091 3 184 800
 
Tin Tức Khác
Văn phòng luật sư Lê Khanh
Văn phòng luật sư Lê Khanh được thành lập năm 2003 theo Giấy phép hoạt động số 57 – 01 – 0032/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp thành phố Cần Thơ cấp ngày 26/11/2003, hiện có trụ sở tại số 116A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Thành phố Cần Thơ.