Văn phòng Lê Khanh
Loading...

Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục thành lập Chi nhánh

Câu hỏi:
 
Công ty tôi là Công ty TNHH, nay Công ty muốn thành lập Chi nhánh ngoài tỉnh. VPLS Lê Khanh hướng dẫn giúp tôi Thủ tục thành lập Chi nhánh.
 
Trả lời:
 
Theo quy định tại Khoàn 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp có quyền thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh gồm có:
 
• Thông báo thành lập chi nhánh;
• Bản sao Quyết định thành lập và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh của Doanh nghiệp;
• Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/N Đ-CP của người đứng đầu chi nhánh.
• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
 
- Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt Chi nhánh
 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
 
- Lệ phí: 500.000 đồng
 Đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng;
 Công bố thông tin trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: 300.000 đồng
 
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sẽ có trách nhiệm gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 
Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc, vui lòng liên hệ:
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ KHANH
Địa chỉ: 116A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 896 576 Fax: 0710. 3 896 577
Email: vplslekhanh@gmail.com
Website: luatlekhanh.com – luatlekhanh.vn
Trưởng văn phòng: Luật sư Lê Tuấn Khanh – điện thoại: 091 3 184 800
 
Tin Tức Khác
Văn phòng luật sư Lê Khanh
Văn phòng luật sư Lê Khanh được thành lập năm 2003 theo Giấy phép hoạt động số 57 – 01 – 0032/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp thành phố Cần Thơ cấp ngày 26/11/2003, hiện có trụ sở tại số 116A đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Thành phố Cần Thơ.